Иван Иванов

Председател на УС

Валентин Величков

Заместник-председател на УС

Веселка Илиева

Член на УС

Димитър Ганчев

Член на УС

Андон Златев

Член на УС

Сашка Сарийска

Член на УС

Андрей Расийски

Член на УС

Анета Иванова

Изпълнителен директор

Мариела Кръстева

Секретар

Copyright © BGSEC.org 2023