Андрей Расийски

Председател на УС

Сашка Сарийска

Заместник-председател на УС

Веселка Илиева

Член на УС

Димитър Ганчев

Член на УС

Андон Златев

Член на УС

Валентин Величков

Член на УС

Иван Иванов

Член на УС

Анета Иванова

Изпълнителен директор

Мариела Кръстева

Секретар

Copyright © BGSEC.org 2024