Иван Иванов

Председател на УС

Владимир Попов

Заместник-председател на УС

Веселка Илиева

Член на УС

Димитър Ганчев

Член на УС

Андон Златев

Член на УС

Сашка Сарийска

Член на УС

Валентин Величков

Член на УС

Анета Иванова

Изпълнителен директор

Мариела Кръстева

Секретар

Copyright © BGSEC.org 2022