Приети са актуализиран план за широколентова инфраструктура „Свързана България“ и Актуализирана политика в областта на електронните съобщения

Copyright © BGSEC.org 2024