Приет е национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“

23/07/2020

С РМС № 493 от 21.07.2020 г. е приет национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“. Документът залага принципите на цифрова промяна в основните сфери на икономическия живот. Целта на широката употреба на цифрови технологии е да бъде намалено използването на енергия и ресурси.

Към новината<< Назад

Copyright © BGSEC.org 2022