Покана за Общо Събрание на Сдружение за електронни комуникации - 20.05.2022 г.

18/04/2022

Уважаеми членове на Сдружение за електронни комуникации,

 

Управителният съвет на Сдружение за електронни комуникации (СЕК, Сдружението) свиква Общо събрание на СЕК на 20.05.2022 г. от 14.00 ч. в конферентната зала на Гранд хотел „Поморие“ с адрес: 8200, България, гр. Поморие, ул. проф. Стоянов 5, при следния дневен ред:

 

 

  1. Приемане на годишния отчет за дейността на Сдружението за 2021 г.;

  2. Вземане на решение за освобождаване на членовете на УС от отговорност;

  3. Приемане на Приоритети, Програма за дейността и Бюджет на СЕК за 2022г.;

  4. Разни.

 

Материалите за Общото събрание ще бъдат на разположение на заинтересованите в секретариата на СЕК 14 дни преди Общото събрание и могат да бъдат получени на следния адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов № 8, етаж 9, както и преди самото събрание при регистрацията за участие. При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.05.2022 г. от 15.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Молим, в случай че не сте в състояние да присъствате лично на Общото събрание да осигурите присъствието на Ваш упълномощен представител с писмено пълномощно. Бланка за него може да свалите тук.

Официалната покана за Общото събрание може да видите тук.

 

 

                                                                                                     С уважение:

 

                                                                                                                           Иван Иванов

 

                                                                                                           Председател на УС на СЕК

 << Назад

Copyright © BGSEC.org 2024