Министерският съвет прие мерки за извършването на преглед и анализ на електронните съобщителни мрежи, собственост на изпълнителната власт и публичните предприятия

Copyright © BGSEC.org 2022