Комисията публикува Препоръка относно общ инструментариум с цел насърчаване на свързаността в подкрепа на икономическото възстановяване от кризата с COVID-19 в Съюза

03/11/2020

Кризата с COVID-19 показа, че свързаността е от основно значение за хората и предприятията в Съюза. Електронните съобщителни мрежи, и по-специално мрежите с много голям капацитет, изпълняваха ключова роля в отговора на кризата, като позволяваха работа и учене, здравни грижи и лична комуникация и забавление от разстояние. Широкоразпространената гигабитова интернет свързаност е в основата на случаите на употреба, изискващи значителен широколентов достъп в сферите на здравеопазването, образованието, транспорта, логистиката и медиите, които може да играят ключова роля за икономическото възстановяване на Европа.

Линк към новината<< Назад

Copyright © BGSEC.org 2022