Общо събрание на СЕК

25/08/2022

Уважаеми членове на Сдружение за електронни комуникации,

Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на СЕК на 28.09.2022 г. от 14.00 ч. в офиса на Сдружението.

Повече информация ще намерите в поканата.

<< Назад

Copyright © BGSEC.org 2022