Иван Иванов

Председател на УС

Николай Желев

Заместник-председател на УС

Михаил Йорданов

Член на УС

Александър Василев

Член на УС

Андон Златев

Член на УС

Шени Делчева

Член на УС

Свилен Максимов

Член на УС

Анета Иванова

Изпълнителен директор

Мариела Кръстева

Секретар

Copyright © BGSEC.org 2018