Иван Иванов

Председател на УС

Невен Дилков

Заместник-председател на УС

Веселка Илиева

Член на УС

Александър Василев

Член на УС

Андон Златев

Член на УС

Петър Ризов

Член на УС

Андрей Желязков

Член на УС

Анета Иванова

Изпълнителен директор

Мариела Кръстева

Секретар

Copyright © BGSEC.org 2021