Заместник-министър Димитър Геновски: България първа в Европа реши въпроса с управлението на интернет в интерес на потребителите

Copyright © BGSEC.org 2019