Заместник-министър Димитър Геновски: Акцент на Българското председателство са законодателни промени, които са стратегически за цифровата икономика

Copyright © BGSEC.org 2018