Цифровите приложения и инфраструктура ще допринесат за възстановяване на европейската икономика

08/05/2020

По време на пандемията COVID-19, цифровата инфраструктура се оказва движещата сила, която стимулира всички сектори - икономика, образование, здравеопазване, държавни услуги“, заяви българският министър. Той подчерта значението на Европейския кодекс за електронни съобщения, който в момента въвеждаме на национално ниво от гледна точка на правната предсказуемост и сигурност при изграждане на бъдещите високоскоростни мрежи, както и необходимостта да бъде предоставена гъвкавост на операторите за нови подходи за намаляване на разходите за  инфраструктура.

Към новината<< Назад

Copyright © BGSEC.org 2020