Позиция на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения относно разгръщането на 5G мрежи и опазване на общественото здраве

05/05/2020

Във връзка с повишаване информираността на обществеността относно бъдещото разгръщане на 5G мрежите в Европа, Органът на европейските регулатори за електронни съобщения (BEREC) разпространи на 20 април 2020 г. до националните регулаторни органи информация относно въпроси от обществен интерес, свързани с механизмите за регулиране и контрол на разгръщането на мрежи от пето поколение и опазване на общественото здраве.

Към новината<< Назад

Copyright © BGSEC.org 2020