Най-старата браншова организация в областта на електронните съобщения чества 20-годишен юбилей

02/10/2018

На 04 и 05 октомври 2018 г. в гр. Сливен ще се проведе традиционния годишен семинар на Сдружение за електронни комуникации. Повече от 20 години Сдружението работи за подобряване на регулаторната и законодателната среда в областта на електронните съобщения и предлагането на електронни съобщителни услуги.

На семинара ще бъдат обсъдени актуални теми и въпроси, свързани с регулациите в сектора на електронните съобщения, защитата на личните данни и на потребителите, авторските и сродни права, изграждането и поддържането на електронни съобщителни мрежи и други.

Участие в събитието ще вземат представители на държавни, правителствени и общински органи и организации; неправителствени организации в областта на електронните съобщения, които ще изразят вижданията си за развитието на електронните съобщения и перспективите пред пазара, задълженията на операторите при предоставяне на различни услуги през мрежите им.

 Предприятия, предлагащи оборудване и техника в областта на електронните съобщения, ще запознаят присъстващите с възможностите за оптимизиране на техническите съоръжения в електронните съобщителни мрежи. С цел запознаване на участниците с технологичните новости ще бъдат представени нови технически решения и услуги, разнообразяващи портфолиото на операторите.

Като част от събитието с Гала вечеря тържествено ще бъде отбелязан и 20-годишния юбилей на организацията.

Събитието се организира със специалната подкрепа на Хуауей България.<< Назад

Copyright © BGSEC.org 2018