МТИТС представи пред Европейската комисия въпросите на българските общини за участие в инициативата за безплатен интернет WiFi4EU

Copyright © BGSEC.org 2018