Комисията за регулиране на съобщенията продължава наблюдението върху мобилните мрежи и дейността на лицензираните пощенски оператори

29/04/2020

Мобилни оператори
 
В периода 16.04.2020-23.04.2020 г. продължава да се наблюдава намаление на потреблението на телефонни услуги и достъп до интернет спрямо предходната седмица. Въпреки тази тенденция, потреблението продължава да е по-високо спрямо периода преди обявяване на извънредното положение. Повишеното потребление на услугата достъп до интернет се дължи на фактори, като работа от вкъщи, онлайн обучение и редица инициативи на театри и опери, които предоставят възможност на потребителите да гледат спектакли онлайн, както и музеи, предлагащи виртуални разходки.
 << Назад

Copyright © BGSEC.org 2021