Информация за телефонни измами, извършвани с номера от номерационния план на Република Мали (+223)

30/04/2020

Във връзка с разпространена информация за телефонни измами, извършвани с международни номера, Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) извърши проверкa. Установено е, че към български абонати са били осъществени краткотрайни позвънявания от номера от номерационния план на Република Мали (+223). Позвъняванията са направени с цел осъществяване на обратно изходящо повикване или изпращане на кратко текстово съобщение от българския потребител, което води до реализиране на нежелан международен трафик, съответно до начисляване на суми за това.
 << Назад

Copyright © BGSEC.org 2020