50 000 фирми ще са длъжни да назначат служител за защита на лични данни

Copyright © BGSEC.org 2018